fun88诗中之马(上)_综合体育_新浪竞技风暴_新浪网fun88诗中之马(上)_综合体育_新浪竞技风暴_新浪网

 《白马》——贾至

 白马紫连钱,

 嘶鸣丹阙前。

 闻珂自蹀躞,

 不要下金鞭。

 《马诗二十三首·其一》——李贺

 龙脊贴连钱,

 银蹄白踏烟。

 无人织锦韂,

 谁为铸金鞭,棋牌游戏

 《马诗二十三首·其八》——李贺

 赤兔无人用,

 当须吕布骑。

 吾闻果下马,

 羁策任蛮儿。

 《马》——李峤

 天马本来东,嘶惊御史骢。

 苍龙遥逐日,紫燕迥追风。

 明月来鞍上,浮云落盖中。

 得随穆天子,何假唐成公。

 《浴马》——喻凫

 解控复收鞭,长津动细涟。

 空蹄沈绿玉,阔臆没连钱。

 沫漩桥声下,嘶盘柳影边。

 常闻禀龙性,固与白波便。

 《马》——陈凝

 未明龙骨骏,幸得到神州。

 自有千金价,宁忘伯乐酬,开元棋牌

 虽知殊款段,莫敢比骅骝。

 若遇追风便,当轩一举头。

 (马术微学院)

相关的主题文章: